KRceramics

Gres oscuro / Grès foncé / Dark stoneware

Hares Raw Cylinder Vase
Hares Raw Cylinder Vase
Tétera / Théière / Teapot
Tétera / Théière / Teapot

Boule

Olla / Cocotte / Casserole
Olla / Cocotte / Casserole

Hoop

Olla / Cocotte / Casserole
Olla / Cocotte / Casserole

blanco

Plato / Assiette / Plate
Plato / Assiette / Plate

Hares blanco

Taza / Tasse / Coffeecup
Taza / Tasse / Coffeecup

Hares blanco

Mantequillero /Beurrier /Butterdish
Mantequillero /Beurrier /Butterdish

Volcano

1/1